Skip to content

Då vår Business Controller går hem på föräldraledighet i början av februari 2018 så söker vi en ersättare för henne fram till 2019-03-31.

Tjänsten har en underställd redovisningsassistent på Siten och rapporterar till vår Finance Director i England. Tjänsten jobbar också nära Siten och Site Chefen i Matfors och ingår i Sitens ledningsgrupp. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning.

Som en i koncernens finansteam med kollegor på Siterna i Södertälje och Keele kommer den som får jobbet att ha möjlighet att utveckla sin ekonomistyrningsförmåga i en multinationell och dynamisk företagsmiljö.

I tjänsten säkerställer du korrekt rapportering till Siteledning och styrelse enligt regelverk och interna policy, stödjer ledningsgruppen i utvecklingen av siten genom relevant ekonomisk rapportering.

Dina arbetsuppgifter:

·         Bokslut, månadsrapporter inkl prognoser (undersöka variationer)

·         Ekonomisk statistik

·         Ta fram rapporter och analysera data inom ekonomiområdet

·         Utveckling av ekonomiadministriva processer och intern kontroll

·         Årsbokslut, revision och revisionsfiler, rapportering av skatt och skatteberäkningar etc

·         Sammanställa budget och prognoser

·         Ansvara för intäktsrapporteringsprocessen

·         Treasury Management med veckovis analys av kassaflöden

·         Ansvar för årsrapport, årsrapportering och andra lagstadgade rapporter

·         Regelbunden kontakt med Group Finance Director

·         Andra uppgifter och ad-hoc rapportering inom området vid behov

För ytterligare information kontakta Business Controller Lisa Eriksson, 060-785 86 12 eller Sitechef Lars Fahlander, 070-693 94 95

Fill in your details

Fields marked * are required

Job application form
CV Upload *
Cover Letter *

This website uses cookies. For more information about these please click here.
By continuing to browse you consent to the use of cookies