Skip to content

Som chef för Kvalitetsingenjörsgruppen leder du ett mindre team som stöttar pågående verksamhet i nuet och verkar för färre misstag i framtiden genom ständiga förbättringar. Tjänsten har stort fokus på att hantera och utreda kvalitetsavvikelser som uppstår och som chef jobbar du i hög grad operativt tillsammans med dina medarbetare. Teamet består av drivna medarbetare med förmåga att lösa problem i samverkan för att snabbt nå resultat med rätt kvalitet.

Utöver avvikelser så ansvarar teamet för att tillsammans med berörda avdelningar driva och utföra korrigerande och förebyggande åtgärder.

Du kommer att jobba nära och i produktionen/verksamheten för att lära och lära ut.

Som gruppchef äger och förvaltar du processerna för Avvikelsehantering och CAPA (Correctiva Action/Preventiv Action) och rapporterar till vår Head of Operations.

För att kunna hantera tjänsten tror vi att du har ingenjörsutbildning eller motsvarande kvalifikationer inom bioteknik, kemi eller närliggande områden med erfarenhet av processteknik från kvalitetsstyrd industri.

Vi ser gärna att du har arbetat med läkemedelsproduktion samt har erfarenhet av GMP (Good Manufacturing Practice). Du skall ha mycket god förmåga att skriva både på svenska och på engelska.

Vi ställer höga krav på hur du är som person där vi värderar egenskaper som hög kapacitet, flexibilitet, tydlighet och ödmjukhet. Vi förutsätter att du är kvalitetsmedveten och noggrann i ditt arbete.

För ytterligare information kontakta:

Head of Operations, Ola Tuvesson  070-109 35 85

Ansökningarna hanteras löpande.

Fill in your details

Fields marked * are required

Job application form
CV Upload *
Cover Letter *

This website uses cookies. For more information about these please click here.
By continuing to browse you consent to the use of cookies