Skip to content

Vi förstärker nu vår produktionsavdelning med flera erfarna processoperatörer. Som processoperatör kommer du att arbeta med tillverkning av proteiner och cellbaserade produkter genom mikrobiell fermentering. Du kommer att ingå i ett team med operatörer vars uppgifter bl.a. består av förberedelse, montering och sterilisering av produktionsutrustning, processövervakning, skörd och koncentrering av produkt med hjälp av filtrering. Processen övervakas genom ett flertal In-process kontroller som pH, OD, löst syre etc. I tjänsten ingår även förebyggande underhåll och felsökning.

Arbete sker i renrum och även förvaltning av produktionslokaler/utrustning genom städning, rengöring, autoklavering och miljöprovtagning ingår i arbetet. I det dagliga arbetar du självständigt men under givna instruktioner och myndighetskrav.  

Vi söker dig som har minst gymnasieutbildning eller högre gärna med naturvetenskaplig inriktning eller motsvarande.

Vi ser att du har flera års tidigare erfarenhet som process operatör/tekniker inom relevant område t.ex. finkemisk tillverkning eller laboratoriearbete. Teknisk förmåga och vana att jobba med datoriserade styrsystem är en förutsättning för att lyckas i tjänsten. Erfarenhet av produktionsarbete inom läkemedelsindustrin, mikrobiologi/mikrobiell fermentering eller renrumsarbete ses som meriterande.

Allt arbete sker enligt kvalitetssystemet för läkemedelsproduktion (GMP, Good Manufacturing Practice) och förmåga att dokumentera eget arbete ses som viktigt.

Vi söker personer med en flexibel inställning som är engagerade och som bidrar med positiv energi till gruppen och vi förutsätter att du är kvalitetsmedveten och noggrann i ditt arbete.

Du som söker talar och skriver svenska obehindrat. Arbetstiden kommer att variera utifrån produktion men kommer under perioder att innefatta skiftarbete vilket innebär dag, natt och visst helg arbete.

Fill in your details

Fields marked * are required

Job application form
CV Upload *
Cover Letter *

By submitting your application you consent to us contacting you in relation to employment with Cobra.

All candidate information is stored safely in a third party recruitment portal and retrieved for the purposes of the job application only. Candidate information will not be passed to any third party suppliers and will be deleted after six months.

This website uses cookies. For more information about these please click here.
By continuing to browse you consent to the use of cookies