Vi söker nu en chef till vår kvalitetsavdelning. Som kvalitetschef rapporterar du till Sitechefen och ingår i ledningsgruppen. Vi ser att du endera är en erfaren kvalitetschef eller är erfaren inom kvalitetsområdet med ledarambitioner, redo för nästa steg i karriären. Det vi söker är en person med ledaregenskaper, kunskap om kvalitetsstyrningssystem samt förmåga att ge tydliga och direkta besked till organisationen. 

Vår kvalitetsgrupp har det övergripande ansvaret för att granska och värdera Sitens efterlevnad av de styrande dokument som skall säkra leveransen från vårt kvalitetssystem. Kvalitetsgruppen medverkar till att Siten levererar produkter som uppfyller regulatoriska krav enligt GMP (Good Manufacturing Practice). Gruppen består idag av ett tiotal kvalitetssäkrare i tre grupper. Grupperna är fokuserade på Pre-production, Post-production samt Compliance. 

Som kvalitetschef kommer du att vara involverad i de frågeställningar som kvalitetsgruppen hanterar. Du blir ett bollplank till dina medarbetare men även till övriga verksamheter på Siten i vår gemensamma strävan att nå rätt kvalitet. Vi är inne i en förändringsfas sedan några år och lägger stor vikt vid att förenkla och effektivisera vårt arbete utan att tumma på GMP-efterlevnaden. 

Det är naturligtvis bra om du har erfarenhet från läkemedelstillverkning men det är inte nödvändigt om du är villig att lära dig. Din personlighet och andra erfarenheter är viktigast.

 

Då vårt förändringsarbete kommer att fortsätta så ser vi gärna att du drivit eller deltagit i liknande arbeten. Vi ser ett ökat fokus på datoriserade system och därför ser vi också gärna att du har erfarenhet av implementering av datoriserade system.

 

Krav på utbildning och erfarenhet:

 • Universitetsutbildning, gärna naturvetenskaplig
 • Ledarerfarenhet från linjeorganisation, helst mångårig
 • Erfarenhet av kvalitetsarbete och kvalitetsstyrningssystem

 

Meriterande är:

 • Erfarenhet av mikrobiologisk, kemisk eller bioteknologisk tillverkning
 • Kunskaper i myndighetskrav som GMP och CFR under ett läkemedels utvecklingsfaser samt kommersiella tillverkning
 • Kunskaper i validering och GAMP
 • Erfarenhet av kund-, myndighets- och egeninspektioner samt leverantörsaudits 

 

Vi vill att du är:

 • En tydlig och engagerad ledare
 • Kunnig och beslutsmässig
 • Analytisk och strukturerad med förmåga att prioritera och engagera
 • Trygg, självständig, flexibel, engagerad och ansvarstagande
 • Lugn i stressade situationer
 • Positiv och stödjande
 • God självkännedom
 • God kommunikationsförmåga i tal och skrift, både på svenska och engelska  

 

För ytterligare information kontakta:

 

Sitechef, Lars Fahlander                     +46 (0)70 693 94 95

Akademikerna, Isabel Edström            +46 (0)60 785 86 13

Unionen, Jan Boberg                          +46 (0)60 785 86 46

Fill in your details

Fields marked * are required