Skip to content

Cobra Biologics

Vad vi kan erbjuda dig

Expertis

Cobra är en kontrakttillverkare (ett CDMO-företag) som agerar på den internationella biovetenskapliga marknaden för utveckling och tillverkning av produkter härledda från DNA, virala vektorer, mikrobiota, proteiner och cellinjer samt läkemedel för kliniska prövningar och kommersiell framställning.

Erfarenhet

I egenskap av både tillverkare och tjänsteleverantör besitter vi en unik kunskap på den globala biovetenskapliga marknaden. Faktum är att vi har över 20 års erfarenhet inom tillverkning av biologiska läkemedel och läkemedel för användning i allt från prekliniska studier till kliniska fas 3-prövningar och kommersiell framställning.

Vi tillhandahåller ett brett utbud av integrerade och fristående utvecklingstjänster som kan skräddarsys efter den enskilda kundens krav. Våra tjänster innefattar såväl framtagning av cellinjer och stammar som framställning av studieläkemedel för kliniska prövningar och kommersiell återförsäljning.

Spetskunskap

Alla våra program i hela världen följer god tillverkningssed (GMP) och utformas alltid med oöverträffad kvalitet tack vare den sakkunskap som Cobras professionella, flexibla och hängivna medarbetare besitter.

Cobra har två GMP-godkända anläggningar: i Sverige är vår DNA-, mikrobiota- och förfyllningsverksamhet belägen i Matfors, och i Storbritannien finns vårt kunskapscentrum för avancerade terapier, där man specialiserar sig på DNA och produktion av virala vektorer, i Keele. Våra anläggningar erbjuder en heltäckande service som tar hand om ditt projekt ända från idé till produktfyllning och slut.

Cobra tar förstklassig tillverkning på största allvar och strävar efter att tillhandahålla precis det vi lovar så att våra kunder kan framställa läkemedel till gagn för sina patienter.

Get In Touch

Speak to a member of our expert team and arrange to take a tour of our GMP facilities in the UK and Sweden

We use cookies to give you the best experience of using this website. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. Please read our Cookie Policy for more information.