INTERVIEW: Company in Matfors will manufacture super-modern corona vaccine

An interview with Ola Tuvesson, Head of Process Development and Support, Cobra Biologics: "Företag i Matfors ska tillverka supermodernt coronavaccin"

Cobra Biologics COVID-19 Interview

Transcript

Interviewer:
I den här högteknologiska lokalen på Cobra Biologics i Matfors så ska man tillverka prototypen till ett vaccin för coronaviruset.
In this high technological suite /room at Cobra Biologics in Matfors they will manufacture a prototype for a vaccine against the coronavirus. 

Ola Tuvesson:
Just nu försöker forskarna på Karolinska Institutet identifiera den bästa möjliga kandidaten för vaccinet.  Och när de är klara kommer vi att tillverka en första försöksserie här.
Right now, researchers at Karolinska Institutet are trying to identify the best possible candidate for the vaccine. And when they are ready, we will produce a first trial/manufacturing series here.

Det kommer att ta tid att utveckla vaccinet 
It will take time to develop the vaccine

Ola Tuvesson:
Projektet syftar till att ta fram ett vaccin på rekordtid, men innan man kan se det på marknaden pratar vi ändå om 4-5 år.
Even though the project aims to produce a vaccine in record time, it will probably take at least 4-5 years before we can see it on the market.

Det handlar om ett supermordernt genbaserat läkemedel
It is a super modern gene based medicine
Man ger kroppen koden så att den på egenhand kan skapa vaccinen och immuniteten
The body is given the genetic code so that it can create immunity by itself

Interviewer:
Hur kommer det sig att det sker just  i Matfors, i Norrland i Sverige?
How come it is happening right now in Matfors, in Norrland in Sweden?

Ola Tuvesson:
Här i Matfors är vi ju en av få anläggningar i Världen som kan tillverka den här typen av DNA-baserade, gen-baserade vacciner.
Here in Matfors we are one of a few companies in the world that can manufacture this type of DNA-based, gene-based vaccines.

Interviewer:
Vi som är rädda för coronaviruset, ska vi ställa vårt hopp till det ni gör?
We who are afraid of the Coronavirus, should we put our hope into what you do?

Ola Tuvesson:
Inte i den pågående pandemin. Främst/framför allt  är det här för att etablera plattformar och rita kartan för att snabbt ta fram denna typ av vaccin för nästa pandemi.
Not in the ongoing pandemic. First and foremost, this project aims to establish platforms and draw the map so that for the next pandemic, in the future, we can rapidly develop this type of vaccine.